Muzika

Ramunė Dačinskienė

„Gimiau ir užaugau labai meniškoje ir draugiškoje muzikantų, poetų ir dailininkų šeimoje, kurios namuose nuolat lankydavosi įvairūs menininkai, kur netilo dainos ir muzika. Žvakių šviesoje klausydavausi aktorių ir poetų skaitomų eilių, regėdavau atidarytus molbertus ir dailininkų sukurtus naujausius paveikslus, o kompozitoriai kūrė dainas pagal tėčio sukurtas eiles. Menas buvo oras, kuriuo kvėpavau… Turėjau ir kitus didelius potraukius – tai vaikai ir gamta. Buvau visų jaunesnių kiemo vaikų auklė, dažnai tykodavau, kol kaimynė išvažiuos su vežimėliu ir leis panešioti jos kūdikėlį. O jei mažų vaikų kieme nebūdavo, lėkdavau į mišką pasidžiaugti gamta…

Anksti pradėjau skambinti pianinu, užaugusi baigiau Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistro studijas, ir jau virš 20 metų su didžiausia meile dirbu fortepijono mokytoja. Auginu savo tris vaikus, kuriems norėjau dovanoti tokią pat dvasiškai turtingą vaikystę, kokią turėjau pati. Tačiau pastebėjau, kad man trūksta žinių, kaip nuo mažų dienų ugdyti vaikų meninius gebėjimus, kaip įskiepyti neblėstančią meilę muzikai, šokiui, poezijai, teatrui, kaip išmokyti juos klausyti, girdėti, kurti ir džiaugtis meno lobiais. Todėl daug mokiausi: domėjausi įvairiomis metodikomis, lankiau ankstyvojo muzikinio ugdymo kursus, seminarus, kaupiau repertuarą, ir dabar jau penkerius metus drąsiai dalinuosi savo žiniomis su kitomis mamytėmis ir jų vaikučiais. Man svarbiausia, kad nuo pat ankstyvos vaikystės menas taptų mažyliams jų gyvenimo dalimi, nuostabia dvasine vieta, sielos namais, į kuriuos sugrįžus visada būtų gera…

Savo pamokėlėse siekiu atskleisti nepaprastai įdomų ir turtingą muzikos garsų pasaulį, mokydama vaikučius nuotaikingų dainelių, šokių ir muzikinių žaidimų, kurie lavina klausą, balsą, koordinaciją ir mąstymą. Susipažįstame su kūno perkusija, kuri natūraliai ugdo ritmo pojūtį, mokomės patys sukurti ir perskaityti jau užrašytus ritmus. Taip pat laviname vaizduotę, mokydamiesi girdėti ir suprasti muzikos kalbą, žaisdami  pirštukų žaidimus. Dalį pamokos skiriame klasikinės muzikos klausymui ir suvokimui“

 9 (1) 8 6 7


Kainos

(Į kainą įskaičiuoti visi pamokų reikmenys.)

Muzika
 
1 k./sav.
2 k./sav. 
30 min28 €/mėn.
48 €/mėn.
Bandomoji muzikos pamokėlė 30 min  8 €
Vienkartinės muzikos pamokėlės be sutarties 30 min10 €
2 pamokėlių mozaika 
(Muzika + dailė)
1 k./sav.
2 k./sav. 
60 min40 €/mėn.
72 €/mėn.
Bandomoji 2 pamokėlių mozaika 
(Muzika + dailė)
 60 min11 €
Bandomoji 2 pamokėlių mozaika 
(Muzika + dailė, keramika)
 60 min12 €
Vienkartinės 2 pamokėlių
(Muzika + dailė) mozaikos be sutarties
 60 min14 €
Vienkartinės 2 pamokėlių
(Muzika + dailė, keramika) mozaikos be sutarties
 60 min15 €
3 pamokėlių mozaika 
(Muzika + dailė + teatriukas)
1 k./sav.
2 k./sav. 
90 min48 €/mėn.
88 €/mėn.
Bandomoji 3 pamokėlių mozaika
(Muzika + dailė + teatriukas)
 90 min13 €
Vienkartinės 3 pamokėlių mozaikos
(Muzika + dailė + teatriukas) be sutarties
 90 min16 €

Tvarkaraštis

(Tvarkaraštis gali šiek tiek keistis. Jeigu neradote tinkamo laiko, kreipkitės tel. 868534424 arba el. p. info@zaismas.lt. Stengsimės atsižvelgti į jūsų pageidavimus.)

Muzika2 k./sav.Penktadieniais
 Šeštadieniais 
11.30 – 12.00
10.00 – 10.30
2 pamokėlių mozaika 
(Muzika + dailė)
1 k./sav. Šeštadieniais10.00 – 11.00
2 pamokėlių mozaika 
(Muzika + dailė, keramika)
1 k./sav.Penktadieniais 11.00 – 12.00
3 pamokėlių mozaika
(Muzika + dailė + teatriukas)
1 k./sav.Šeštadieniais10.00 – 11.30

Registracija

Papildoma informacija ir registracija tel.868534424 arba el. p. info@zaismas.lt