Mokytojų Nerijos Vasiliauskienės ir Monikos Austytės mokinių koncertas 2023-06-18