Pirmųjų mokslo metų baigiamasis koncertas 2015-06-02