St. Vainiūno namuose vykusio koncerto „Garsai pražydo gėlėmis…“, skirto Motinos dienai, akimirkos 2018-04-29